ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย นัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้ ศาลให้ฟื้นฟูกิจการ เคลียร์เจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ยันเกินครึ่งเห็นพ้องให้ดำเนินการแล้ว

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ว่า การนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 ส.ค.2563 การบินไทยได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งมีความมั่นใจว่าศาลจะเห็นสมควรให้การบินไทยได้รับการฟื้นฟูกิจการ และสมควรแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่เสนอ โดยคาดว่าศาลจะมีคำสั่งให้บริษัททำแผนฟื้นฟูกิจการในช่วงปลายเดือน ส.ค.-ก.ย.2563

ส่วนที่ประเด็นที่กังวลว่าทางฝั่งเจ้าหนี้จะคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนั้น รักษาการบอร์ดการบินไทย ระบุว่า ในส่วนของการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้การบินไทยดำเนินการตามฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีเพียงเจ้าหนี้บางส่วนที่อยู่ในหุ้นกู้ไม่ถึง 30% หรือรวมมูลหนี้ไม่เกิน 10% ที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่เบื้องต้นเชื่อมั่นว่าการบินไทยในฐานะลูกหนี้จะสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากหากฝั่งลูกหนี้จะดำเนินการได้จะต้องมีเสียงสนับสนุน 1 ใน 3 ของมูลหนี้ทั้งหมด ในขณะที่หากเจ้าหนี้จะเข้ามาดำเนินการจะต้องได้รับเสียงสนับสนุน 2 ใน 3 

ส่วนรายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ แต่หากศาลให้การบินไทยได้รับการฟื้นฟูกิจการ คาดว่าจะประกาศหลังการไต่สวนอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม