ไม่พบผลการค้นหา
องอาจ ยื่นหนังสือถึง 'ชวน หลีกภัย' แก้กฎหมายกลับมาเลือกตั้งส.ข. หวังยกระดับกระจายอำนาจ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยอดีต ส.ส.กทม. อดีต ส.ก. และอดีต ส.ข. เข้ายื่นเสนอร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เหมือนที่เคยปฏิบัติมา

หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดที่ผ่านมาแก้ไขกฎหมายให้ยกเลิกการเลือกตั้ง ส.ข. ด้วยเหตุผลเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมายกทม.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งตนมองว่า หากไม่มี ส.ข.ก็จะเกิดผลกระทบเช่นกัน ทั้งเป็นการตัดสิทธิ์การเลือกตั้งผู้แทนระดับท้องถิ่น ทำให้ไม่มีผู้แทนประชาชนร่วมพัฒนาเขตและนำปัญหาของประชาชนไปสู่การแก้ไข ขาดผู้แทนทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหาร และยังทำให้อำนาจของประชาชนลดลงแทนที่จะเป็นการกระจายอำนาจ

ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงมั่นใจว่า ถ้าสามารถพิจารณาแก้ไขให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.ได้ ก็จะทำให้ได้ส.ข.ทำงานไปพร้อมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และส.ก. ตามที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :