ไม่พบผลการค้นหา
ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ครม.ประยุทธ์ 2 รวม 6 ราย พบ 'พิพัฒน์' รมว.ท่องเที่ยวฯ ชอบสะสมพระเครื่อง รวยสุด 5 พันกว่าล้าน 'สนธิรัตน์' ไร้หนี้สิน และที่พ้นตำแหน่งยุค คสช.อีก 10 ราย ไม่มีชื่อ "ประยุทธ์-ประวิตร-อนุพงษ์-สมคิด-วิษณุ-ดอน" เหตุกฎหมายไม่ได้บังคับ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี ในรัฐบาลประยุทธ์ 2 ที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 1,400,015,154.26 บาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 97,204,912.97 บาท 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สิน 121,141,055.03 บาท 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 5,436,758,409.02 บาท 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 149,131,970.98 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 81,489,725.50 บาท

อิทธิพล

และกรณีรัฐมนตรี ในรัฐบาล คสช. หรือ ประยุทธ์ 1 ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จำนวน 10 ราย ได้แก่    

-​ นายกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-​ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- นายปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

-​ นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-​ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

-​ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-​ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

-​ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

-​ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

-​ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับรัฐมนตรีที่เข้ารับตำแหน่งที่น่าสนใจคือ นายพิพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยวฯ มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส 5,436, 758,409.02 บาท มีหนี้สิน 225,983,525.91 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,210,774,883.11 บาทในจำนวนนี้มีพระเครื่องรวมกว่า 60 องค์ สูงสุด คือ หลวงปู่ทวดรุ่นปี 2525 มูลค่า 2,500,000 บาท

นายเฉลิมชัย รมว.เกษตร มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส จำนวน 97,204,912.97 บาท มีหนี้สิน 10,000,000 บาท โดยทรัพย์สินมีที่ดินจำนวน 50 แปลง ไม่รวมบ้านพักอาศัย

นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส จำนวน 81,489,725.50 บาท หนี้สิน 849,359.28 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,640,366.22 บาท

ในส่วนของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น นายยุทธกร​ ช่อไม้ทอง​ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง​ ป.ป.ช. ยืนยันว่า นางสาวมนัญญา ได้ยื่นรายการทรัพย์สินและหนี้สินเข้ามาแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ประยุทธ์ ประวิตร emplate.jpg

อย่างไรก็ตาม ในการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก ป.ป.ช. ครั้งนี้ ไม่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งแต่อย่างใด

โดยตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 105 วรรค 4 ระบุว่า หากผู้มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพ้นจากตำแหน่ง และเข้ารับตำแหน่งใหม่ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน แต่สามารถยื่นเพื่อเป็นหลักฐานไว้ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :