ไม่พบผลการค้นหา
'สมพงษ์' ขอ ส.ส. เพื่อไทยอย่าขัดแย้ง พร้อมร่วมมือชำแหละงบประมาณปี 2563 เชื่อรัฐบาลมีวาระซ่อนเร้น 'สุดารัตน์' ประกาศเตรียมยึดพื้นที่ภาคใต้ หลัง 'พรเทพ' เบียด 'เฉลิมชัย' รมว.เกษตร คว้าชัยประจวบ เขต 2

พรรคเพื่อไทย จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบุคลากรทางการเมือง มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณระนอง นายโภคิน พลกุลนายชัยเกษม นิติสิริ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ นายปลอดประสพ สุรัสวดี นายชูศักดิ์ ศิรินิล นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชัยเกษม นิติสิริ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย ร่วม สัมมนา

ก่อนเข้าสู่การสัมมนา นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีมอบดอกไม้แสดงความต้อนรับนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ในโอกาสเดินทางมาร่วมสัมมนาโครงการเสริมศักยภาพและบุคลากรทางการเมือง ณ จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง

โดยนายสมพงษ์ ขึ้นอภิปรายโดยกล่าวถึงการเติบโตของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พร้อมดำเนินนโยบาย ที่สร้างความอยู่ดีกินดีเช่นกองทุนหมู่บ้าน 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งยังเป็นผู้ที่ ผลักดันให้พรรคเกิดความสมัครสมานสามัคคี และยังเป็นพรรคที่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนทุกครั้งในสภาผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันเป็นพรรคอันดับ 1 มาโดยตลอด 

Wittawat-สมพงษ์ อมรวิวัฒน์-พรรคเพื่อไทยสัมมนาที่เพชรบุรี.jpg

สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการคำนึงถึงสิ่งต่างๆโดยเฉพาะความยากลำบากของประชาชนและนำนโยบายต่างๆที่กินได้มาให้กับประชาชน ซึ่งทำให้ประชาชนยังรักและเชื่อมั่นในความเป็นพรรคเพื่อไทยจนถึงวันนี้ ประชาชนไม่เคยทอดทิ้งพรรคเพื่อไทย เพราะเป็นพรรคที่มีความจริงใจ รักษาสัจจะรักษาคำพูดโดยเฉพาะสิ่งใดที่เป็นสัญญาประชาคมได้ดำเนินการและปฏิบัติมาโดยตลอด พร้อมกล่าวชื่นชม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานด้วยความ อุตสาหะ วิริยะมาโดยตลอด ซึ่งจะต้องยึดมั่นในความเป็นเอกภาพ สมัครสมานสามัคคี 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกระทบกระทั่งบ้าง แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจกันได้พรรคเพื่อไทยไม่มีการแตกฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานให้กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งฐานแห่งการทำงานวางอยู่บนพื้นฐานของความรักใคร่สามัคคี โดยมั่นใจว่าจะสานต่อความสำเร็จให้กับพรรคเพื่อไทยให้จงได้ สำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งจะต้องยึดมั่นในหลายประการ เช่นการยึดมั่นในเป้าหมายเพื่อประโยชน์ต่อชาติต่อประชาชนเป็นหลัก ประโยชน์ส่วนตัวจะต้องเป็นอันดับสุดท้ายเพราะเราถือว่าพรรคการเมือง โดยเฉพาะคนที่จะเข้ามาทำงานทางการเมืองจะต้องเป็นผู้เสียสละมีจิตอาสา ทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เท่านั้น

อย่างไรก็ดี พรรคเพื่อไทยจะต้องติดตามโลกยุคใหม่ที่มีการผันผวนให้ทัน ซึ่งอยู่ที่พวกเราทุกคน เริ่มตั้งแต่ผู้นำสมาชิก เพื่อนฝูง ญาติมิตร ซึ่งมีจิตใจต่อพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยจะต้องเสียสละทำงานอย่างจริงจัง ให้พรรคเพื่อไทยไปถึงเป้าหมายได้ตามความปรารถนา พร้อมยืนยันว่า แม้จะมีความเห็นต่าง แต่พรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขได้ทุกครั้ง ทุกเวลา ทุกวินาที ซึ่งจะต้องใช้ความเป็นพรรคแกนนำหลักในสภาผู้แทนราษฎรมองภาพกลับไปว่าการเป็นพรรคอันดับ 1 ของประเทศเราทำอย่างไรและประสบความสำเร็จอย่างไร ซึ่งจะต้องช่วยกันอุทิศและเสียสละความเป็นส่วนตัวมุ่งมั่น ให้พรรคก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตลอด

พร้อมย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นกลไกที่พาพี่น้องประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก ทั้งยังเป็นกลไกและหนทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกรอบงบประมาณ ที่จะดำเนินการพรรคเพื่อไทยจะได้ร่วมกันคิดอ่านเพื่อนำไปพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากการพูดคุยกับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอเวลาเบื้องต้น 3 วัน ซึ่งรัฐบาลจะต้องชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับพรรคเพื่อไทยได้ทราบว่างบประมาณจะต้องตรวจสอบได้ให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะได้ชี้แนะให้เกิดความกระจ่าง ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับการเป็นที่พึ่งของประชาชน 

Wittawat-สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์-สัมมนาพรรคเพื่อไทย.jpg

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่าจะลุยทำงานหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะการดันพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ หลังจากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สามารถเอาชนะคู่แข่งจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมได้ และขอบคุณนักรบของเพื่อไทยที่ต่อสู้กับอำนาจต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งอำนาจเงิน อำนาจทางกฎหมาย และการนำคดีความมาใช้ โดยยืนยันว่า ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ทำงานอย่างมั่นคงในอุดมการณ์ที่ได้ถูกถ่ายทอดมากว่า 18 ปี ได้ยึดถือและถ่ายทอดจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ที่มีหลักการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง อุดมการณ์ที่จะต้องซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ของประชาชนมาก่อน ประโยชน์ของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยจะต้องมาทีหลัง 

ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในอุดมการณ์ของเราโดยเฉพาะความมั่นคงต่อพี่น้องประชาชนเชื่อว่าตราบใดที่ในหัวใจมีประชาชน ประชาชนก็จะมีเราอยู่ในหัวใจนานเท่านานเช่นกัน และขอให้รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อให้ความหวังของพี่น้องประชาชนเป็นจริง โดยเฉพาะใน 3 ด้านสำคัญ คือพรรคเพื่อไทยจะคืนความอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจที่ดีด้วยความสงบสุขของประเทศไทยให้คนไทยให้ได้ พรรคเพื่อไทยจะธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมนำประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่ประเทศไทยให้ได้ โดยคืนศักดิ์ศรี คืนเกียรติยศเกียรติภูมิของคนไทยและประเทศไทย รวมถึงไทยจะต้องกลับมาทัดเทียมโลกอีกครั้งเหมือนในสมัยที่เคยทำประสบความสำเร็จในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่รอช้าโดยจะนำโอกาสจากเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แม้จะไม่มีอำนาจรัฐในมือ 

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าพลังความรักพลังความทุ่มเทพลังของหัวใจที่มีประชาชนเสมอมา จะสามารถนำพาพี่น้องคนไทยไปสู่ชัยชนะไปสู่ความหวังของประชาชน และไปสู่สิ่งที่ประชาชนรอ ทั้งเศรษฐกิจปากท้องและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่พรรคเพื่อไทยจะต้องรวมพลังให้มั่น

"ขอให้พวกเราพรรคเพื่อไทยถึงภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องประชาชนรอ และพี่น้องประชาชนตั้งความหวังไว้เราคือเพื่อไทยของเรา"

Wittawat-แกนนำพรรคเพื่อไทยร่วมงานสัมมนาที่เพชรบุรี.jpg