ไม่พบผลการค้นหา
'ปิยบุตร' ไม่ชี้ขาดมติขับ 4 ส.ส.โหวตสวนมติพรรค พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคหรือไม่ ยอมรับต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อนว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณี4 ส.ส. ที่ถูกขับออกจากพรรค กังวลจะถูกตัดสิทธิ์สถานะ เหตุสังกัดพรรคการเมืองซ้ำซ้อน เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ส่งรายงานการขับไล่ 4 ส.ส. ให้ กกต. ซึ่งมีรายงานว่า องค์ประชุมในการประชุมใหญ่วิสามัญ ไม่ครบ อาจส่งผลให้มติเป็นโมฆะ โดยยอมรับว่าจะต้องไปตรวจสอบองค์ประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อความถูกต้อง จึงยังไม่สามารถให้ความชัดเจนว่า มติขับ4 ส.ส. ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และมองว่าการส่งเรื่องให้ กกต. เป็นขั้นตอนทางที่ขอกลับไปตรวจสอบภายในวันนี้ 

ทั้งนี้ ยังระบุถึงข้อกังวลของนางสาวกวินนาถ ตาคีย์ และนายจารึก ศรีอ่อน ที่ไปสมัครสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท อาจขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. เนื่องจากสังกัดพรรคการเมืองมากกว่า 1 พรรค ว่าเป็นเรื่องที่นายทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต. จะไปวินิจฉัย ไม่เกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ แต่ทั้ง 4 ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจ เพราะที่ผ่านมาประกาศตัวชัดว่าจะไปพรรคการเมืองไหน และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันให้แล้ว

นอกจากนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรรคอนาคตใหม่ตั้งใจให้ 4 ส.ส. มีชื่อ 2 พรรคเพื่อให้ขาดคุณสมบัติ ส.ส. หรือไม่นั้น ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้ง 4 ส.ส. เพราะไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร และเรื่องนี้พรรคมีหน้าที่ส่งเอกสารให้ กกต. ไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบว่า 4 ส.ส. จะได้พรรคสังกัดใหม่หรือไม่ และกลับกลายเป็นพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจ ทั้งที่ 4 ส.ส. สวนมติพรรคหลายครั้ง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ 4 ส.ส. ที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

ทั้งนี้ หากมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงก็จะมีการจัดประชุมเพื่อลงมติขับออกอีกครั้ง ส่วนที่ไปสมัครสังกัดพรรคใหม่แล้ว จะขาดคุณสมบัติหรือไม่ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล และเป็นเรื่องของ กกต. ที่จะไปวินิจฉัย เพราะตามกฎหมายการสังกัดพรรคการเมืองซ้อนจะถือว่าไม่เป็นพรรคการเมืองใดเลย และคุณสมบัติส.ส. เขียนชัดว่า ส.ส. ต้องสังกัดพรรคการเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :