ไม่พบผลการค้นหา
กกต.สมชัย ศรีสุทธิยากร ยังคงออกมาทักท้วง กรธ.ที่กำหนดคุณสมบัติผู้สมควรเป็น กกต.ไว้สูง ขณะที่คณะกรรมการสรรหาเตรียมเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์เป็น กกต.แสดงวิสัยทัศน์ในวันนี้ (5 ธ.ค.60)

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ในฐานะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่าวันนี้ทางคณะกรรมการสรรหาจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. จำนวน 15 คนได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงอำนาจหน้าที่ของ กกต. ส่วนผู้ที่มีชื่อเสียงบางรายไม่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกนั้น ยืนยันการสรรหาเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาผู้สมควรเป็น กกต.ได้ครบทั้ง 5 คน ก็จะสรรหาใหม่

ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ระบุว่า ต้องยอมรับว่า กติกาที่เขียนคุณสมบัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มีการห้ามรองปลัดกระทรวงเป็น กกต. แต่ไม่ห้ามอธิบดี เพราะกฎหมายกำหนดให้หัวหน้าหน้าส่วนราชการเป็น กกต.ได้ ขณะเดียวกันยังห้ามผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็น แต่ไม่ห้ามครูในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น กกต. ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการเขียนคุณสมบัติสเปกเทพไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ จึงไม่สามารถโทษคณะกรรมการสรรหา กกต.ได้