ไม่พบผลการค้นหา
เมืองไทยประกันชีวิต ประเมินเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2563 ติดลบ หลังเศรษฐกิจชะลอตัว-การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังไม่พบสัญญาแห่ยกเลิกกรมธรรม์

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมจะติดลบเป็นตัวเลขสองหลัก เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 83,840 ล้านบาท โดยจากยอดตัวเลขธุรกิจประกันในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงมาถึงร้อยละ 20 จากสภาวะของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกรมธรรม์ โดยมุ่งเน้นการประกันด้านสุขภาพเฉพาะมากกว่ากรมธรรม์เต็มรูปแบบ ซึ่งมีมูลค่ากรมธรรม์น้อยกว่าปกติถึง 10 เท่า เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้บริโภคที่มีความต้องการประกันชีวิตที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ในสัดส่วนการต่ออายุกรมธรรม์ พบว่า ภาพรวมก็เป็นไปแนวทางเดียวกัน คือ ติดลบ โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการจ่ายเบี้ยกรมธรรม์ครบอายุ แต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อ และส่วนใหญ่เป็นแบบสะสมทรัพย์ แต่ยังไม่พบว่ามีคนยกเลิกกรมธรรม์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ แต่จากสถานกาณ์เศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทประกันยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2563 บริษัทฯจะเน้นการทำประกันชีวิตที่มุ้งเน้นให้บริษัทมีความมั่นคงที่ยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ New Normal Now “MTL” ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “สัญญาเพิ่มเติมการปรับกันภัยสุขภาพแบบ D Health” เก็ทง่าน จ่ายเต็มแม็กซ์ โดยให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุด 5 ล้านบาท