ไม่พบผลการค้นหา
‘นฤมล‘ ดันส่งออกสินค้าเกษตร เผย ปตท.-GML จ่อยกระดังระบบโลจิสติกส์
Nov 24, 2023 11:11

‘นฤมล’ ผู้แทนการค้าไทย เผยทีมไทยแลนด์เดินหน้ายกระดับรายได้เกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดันส่งออกสินค้าเกษตร นำร่อง ‘ไทย-จีน’ ด้าน ปตท. ส่ง GML จับมือ อ.ต.ก.ยกระดับโลจิสติกส์

วันที่ 24 พ.ย. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางจากประเทศไทย และประเทศลาวเข้าประเทศจีน เพื่อส่งต่อไปยังประเทศในทวีปยุโรปนั้น ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ถือเป็นผลงานของ ทีมไทยแลนด์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

นฤมล เปิดเผยว่า เป้าหมายของ ทีมไทยแลนด์ คือ การใช้การตลาดนำการผลิต ขยายตลาดสินค้าเกษตร เพื่อนำข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรมาวางแผนการผลิต เพื่อยกระดับรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 

โดย ทีมไทยแลนด์ ได้วางแผนครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์ ดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟไทย-จีน ซึ่งสอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หรือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีน ที่ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเบื้องต้น อ.ต.ก. จะดำเนินการจัดส่งข้าวหอมมะลิ ลำไยสด ลำไยอบแห้ง นำร่องไปยังประเทศจีนผ่านการขนส่งทางรางดังกล่าว 

นฤมล กล่าวต่อว่า ปตท.โดยบริษัทลูก GML ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว กัมพูชา สำหรับความร่วมมือนี้ GML และ อ.ต.ก. จะนำศักยภาพของทั้ง 2 องค์กรมาสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย ผ่านระบบขนส่งทางรางไปยังประเทศเป้าหมาย 

โดย GML จะบริหารจัดการระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และ อ.ต.ก. จะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและกระจายสินค้าของประเทศไทยสู่ประเทศเป้าหมาย ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งประเทศในกลุ่มยุโรป เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง โดยในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ จะมีการไปรับตู้สินค้าทางการเกษตรจากไทยที่สถานีรถไฟเมืองเฉิงตู