ไม่พบผลการค้นหา
'หมอยง' เผยผลวิจัย ฉีดวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม แล้วกระตุ้นด้วยเข็ม 3 ทำภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมาก ลั่นที่ผ่านมาเสียโอกาสจากการด้อยค่าของวัคซีนเชื้อตาย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง "วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หลังให้เชื้อตายครบ 2 เข็ม" โดยมีเนื้อหาว่า ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ เห็นได้ชัดเจนและได้รับการลงพิมพ์ในวารสารแล้ว ว่าการให้วัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม เป็นการปูพื้นที่ดีมาก เพื่อการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Virus Vector (แอสตราเซเนกา) หรือ mRNA (ไฟเซอร์) เราจะเห็นว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้สูงมาก ขึ้นสูงถึง 2 log scale หรือประมาณ 100 เท่า และภูมิต้านทานดังกล่าว สามารถขัดขวางสายพันธุ์แอลฟาและเดลตาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การศึกษาระดับเซลล์ CMIR ก็พบว่ามีการตอบสนองที่ดี

ขณะนี้ ได้มีการศึกษาจากต่างประเทศตามมาอีกเป็นจำนวนมาก ที่ลงพิมพ์ใน MedRxiv โดยทีมยุโรปและจีน ที่ศึกษา การกระตุ้นด้วย mRNA ตามหลังวัคซีนซิโนแวคมีการกระตุ้นที่สูงมากเช่นเดียวกับของเรา การปูพื้นด้วยเชื้อตาย 2 เข็ม จึงเป็นวิธีการที่ดีเพื่อการกระตุ้นในเวลาต่อมา และได้ระบบภูมิต้านทานที่สูงมาก และน่าจะขัดขวาง โอมิครอนด้วย

จากการศึกษาของเราจะเห็นว่า การกระตุ้นเข็ม 3 ถ้าใช้วัคซีนเชื้อตายกระตุ้น ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นเพียง 1 log หรือประมาณ 10 เท่า แต่ถ้าใช้แอสตราเซเนกาจะสูงขึ้นไปประมาณ 2 log หรือเกือบร้อยเท่า ถ้าเป็น mRNA จะสูงขึ้นถึง 200 เท่า เมื่อเปรียบเทียบอาการข้างเคียงของวัคซีนทั้ง 3 ตัวแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าวัคซีนเชื้อตายมีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด ขณะนี้ เรากำลังทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงปฏิกิริยาการขัดขวางต่อสายพันธุ์โอมิครอน โดยใช้เชื้อเป็นโอมิครอนที่แยกได้ในประเทศไทย ผลจะออกมาในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาในอินโดนีเซีย, บราซิล ที่ร่วมกับ Oxford และต่อไปก็จะมีงานสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ส่วนการศึกษาการกระตุ้นเข็มสาม หลังให้วัคซีนสูตรไขว้ ซิโนแวค+แอสตราเซเนกา ขณะนี้ทำเสร็จแล้ว จะได้แสดงผลในโอกาสต่อไป และส่งเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ผ่านมาเราเสียโอกาสไปมาก จากการด้อยค่าของวัคซีนเชื้อตาย