ไม่พบผลการค้นหา
มูลนิธิไทยคมโดย 'ครอบครัวชินวัตร' มอบเงินบริจาค 50 ล้านบาท ให้ศิริราชมูลนิธิ สนับสนุนการสร้างอาคารใหม่ รวมไปถึงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์และการศึกษาในประเทศไทย

วันที่ 19 เม.ย. 2567 ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการมีสุขภาวะทางกาย และใจที่ดีของประชาชนคนไทย มูลนิธิไทยคมโดยครอบครัวชินวัตร จึงส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 50 ล้านบาทให้กับศิริราชมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารใหม่ รวมไปถึงการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์และการศึกษาในประเทศไทย

พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนในนามผู้บริจาค และได้รับการต้อนรับจาก รศ.นพ.ยงชัย นิลนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โดยในโอกาสนี้ ได้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ พานทองแท้ ชินวัตร และ แพทองธาร ชินวัตร

การบริจาคครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความตั้งใจของครอบครัวชินวัตรในการสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอดเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของมูลนิธิไทยคม ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจที่ดีให้กับผู้คน ซึ่งเป็นการลงทุนในอนาคตที่ยั่งยืนของสังคมไทย

สำหรับมูลนิธิไทยคม มูลนิธิไทยคมเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การส่งเสริมสุขภาวะทางกายและใจที่ดีให้กับคนไทย เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน