ไม่พบผลการค้นหา
ผู้บริหารบีอีเอ็ม เผย รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที คนเริ่มกลับมาใช้บริการแล้วใกล้เคียงร้อยละ 50 รับมาตรการระยะห่างทางสังคมรับคนได้อยู่ที่ร้อยละ 25 ต่อขบวน ขอความร่วมมือเลี่ยงเดินทางชั่วโมงเร่งด่วน ด้านผู้ใช้บริการ แนะรัฐควรทำจดหมายขอความร่วมมือบริษัท-องค์กร เข้าออกงานคนละช่วงเวลา

นายอัครวัฒน์ ยอแสง กล่าวว่า ผู้ใช้บริการยังคงความกังวลต่อการใช้ระบบรถไฟฟ้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น เนื่องจากเริ่มพบว่ามีผู้ใช้บริการกลับมาหนาแน่น ทำให้อาจจะไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ เพราะแม้ว่าจะยังเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ขอเสียงหน่อย MRT
  • อัครวัฒน์ ยอแสง

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ระบุว่า อยากให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้น ส่วนจะต้องเข้มงวดในรูปแบบใด หรือจะเพียงพอสำหรับการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเพื่อไม่ให้คนจำนวนมากอยู่แออัดรวมกันในเวลาเร่งด่วนยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อ ซึ่งภาครัฐและบริษัทผู้ให้บริการต้องรักษามาตรฐาน หรือ มีแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกทางด้วย

ขอเสียงหน่อย MRT
  • กฤษณะพล เชาวนะปัญจะ

นายกฤษณะพล เชาวนะปัญจะ เสนอว่า อยากให้ภาครัฐขอความร่วมมือบริษัท องค์กร ที่มีพนักงานจำนวนมาก เลื่อนหรือขยายเวลาในการทำงานเพื่อลดความแออัดการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนลง เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาความแออัด แบะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะรถไฟฟ้ายังคงเป็นขนส่งสาธารณะที่มีความจำเป็นต่อคนทำงานในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด


ด้านนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถฟ้าเอ็มอาร์ที เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีเริ่มกลับมาแล้วประมาณร้อยละ 50 จากช่วงปกติอยู่ที่ 4.5-4.6 แสนคนต่อวัน หลังจากในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการหายไปประมาณร้อยละ 70 ทั้งนี้ในการดำเนินการมาตรการระยะห่างทางสังคม ยอมรับว่า สามารถรับผู้โดยสารได้เพียงร้อยละ 25 ต่อขบวน ดังนั้นจะมีการเติมรถช่วงพีคให้ครบทั้ง 49 ขบวน และจะมีการจัดรถขบวนพิเศษวิ่งรับเฉพาะสถานีที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

ขอเสียงหน่อย MRT
  • สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการขยายระยะเวลาเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หรือ ให้มาใช้ขบวนรถในช่วงเที่ยงแทน เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย ส่วนมาตรการคุมเข้มเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ยืนยันว่า จะดำเนินการต่อเนื่อง เพราะคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการในเดือน มิ.ย.นี้ จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2 แสนคนต่อวัน จากการให้กลับมาเริ่มต้นทำงานปกติแล้ว