ไม่พบผลการค้นหา
ศาลไต้หวันไฟเขียว ปูทางแก้กฎหมาย เปิดให้ชาวต่างชาติทั่วโลกสมรสเพศเดียวกันกับชาวไต้หวันได้ ยกเว้น 'พลเมืองจีน'

สภาตุลาการไต้หวัน (Judicial Yuan) มีมติอนุมัติการแก้ไขกฎหมายเพื่อปูทางสำหรับการเปิดกว้างการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันระหว่างคู่สมรสชาวไต้หวันและชาวต่างชาติยกเว้นพลเมืองจีนแผ่นดินใหญ่

กระบวนการหลังจากนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จากนั้นส่งต่อไปยังสภานิติบัญญัติ เพื่อพิจารณาผลักดันให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 46 และ 63 ซึ่งจะรับรองให้พลเมืองต่างชาติของเกือบทุกประเทศ สมรสเพศเดียวกันกับคนสัญชาติไต้หวันได้ โดยมีสิทธิด้านต่างๆ จากการสมรส เท่าเทียมกับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวไต้หวัน ไม่ว่ากฎหมายท้องถิ่นของชาวต่างชาติผู้นั้นจะรองรับการสมรสเพศเดียวกันหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลครอบคลุมถึงพลเมืองมาเก๊า และฮ่องกง ยกเว้นพลเมืองจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองไต้หวันและจีน

ทั้งนี้ ไต้หวันกลายเป็นชาติแรกของเอเชียที่ผลักดันการสมรสเพศเดียวกันจนสำเร็จเมื่อปี 2562 แต่เป็นเพียงการอนุมัติให้สมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นพลเมืองไต้หวันด้วยกันเท่านั้น

ที่มา : Taiwan News , TaiwanCNA