ไม่พบผลการค้นหา
‘จาตุรนต์’แนะรัฐบาลหารือภาคเอกชน-เกษตร ไม่ใช้วิธีการจำกัดการส่งออก หาทางช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร-ผู้ผลิต วางยุทธศาสตร์สินค้าอาหารใหม่ แทนคุมราคา-ห้ามส่งออก ชี้ครัวไทยต้องไม่ซ้ำรอยวิกฤตอาหาร

วันที่ 12 พ.ค. 2655 จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงครัวโลกต้องไม่กลัววิกฤตอาหารโลก ว่า นักวิเคราะห์ต่างประเทศชี้ว่าอาเซียน เสี่ยงเจอวุ่นวายใหญ่ จากราคาอาหารทะยานต่อเนื่อง ราคาอาหารที่สูงขึ้นนี้มีผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาน้ำมัน ปุ๋ย อาหารสัตว์และวัตถุดิบ รวมทั้งต้นที่สูงนี้ยังทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตเลือกที่จะหยุดผลิต เพราะเกรงว่าจะขาดทุน สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจะทำอย่างไร จะมียุทธศาสตร์รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนั้น ไทยเองก็เจอกับราคาอาหารที่แพงขึ้นอย่างมาก ที่รัฐบาลทำอยู่คือพยายามควบคุมราคา หาสินค้าราคาถูกมาขายเป็นบางจุดและห้ามส่งออกสินค้าบางชนิดที่เคยทำ เช่น ไก่ หมู และล่าสุดคือน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดแคลนในประเทศ 

วิธีการที่ทำอยู่นี้กำลังทำลายตัวเอง ประเทศเสียโอกาสและสุดท้ายก็ยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ สินค้าจะยิ่งขาดแคลน ของก็จะแพงมากขึ้นและทั้งผู้ผลิต เกษตรกรและผู้ส่งออกก็ไม่มีรายได้

จาตุรนต์ ระบุว่า สิ่งที่ควรทำคือตรงกันข้ามกับที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ โดยต้องหารือกับภาคเอกชนและเกษตรกร ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารประเภทใดบ้าง แล้วส่งเสริมและให้หลักประกันว่าเมื่อราคาในตลาดโลกสูง รัฐบาลจะไม่จำกัดการส่งออก ราคาภายในประเทศก็ต้องไม่ควบคุมแบบกดราคาโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง รัฐบาลควรหันไปหาทางช่วยผู้บริโภคด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ดูแลค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

หากรัฐบาลช่วยหาทางลดต้นทุนให้เกษตรกรและผู้ผลิต ช่วยเจรจาหาตลาดโดยเฉพาะประเทศที่กำลังประสบวิกฤตทางอาหาร ในท่ามกลางวิกฤตอาหารโลก ประเทศไทยก็น่าจะมีศักยภาพที่ส่งออกพืชผลเกษตร ผลไม้ และสินค้าแปรรูปได้หลายชนิด เช่น ไก่ ไข่ไก่ ปลา เนื้อหมู (ซึ่งต้องแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อโรคระบาดให้ได้) เนื้อวัว อาหารสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ หรือแม้แต่น้ำมันปาล์มเป็นต้น 

หากเกรงว่าสินค้าชนิดไหนจะขาดแคลน ก็อาจเจรจากับผู้ส่งออกกำหนดเงื่อนไขว่าส่งออกได้มากก็ขอให้ขายในประเทศให้เพียงพอก็ได้ เปลี่ยนนโยบายเป็นแบบนี้ จะทำให้มีสินค้าอาหารออกสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ราคาก็จะถูกลง เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออกก็มีรายได้ ประเทศก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 

ประเทศที่ประกาศจะเป็นครัวโลกอย่างไทย จะต้องไม่ขาดแคลนอาหาร ต้องไม่ตกอยู่ในวิกฤตอาหารไปกับเขาด้วย ถ้ามียุทธศาสตร์ที่ดี