ไม่พบผลการค้นหา
ศิริราช ผนึกกำลัง 3 กระทรวง - กทม. - ภาคเอกชน จัดงาน "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ด้านมูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท

วันนี้ (25 ก.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ " โดยมี รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช

รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นพ.อุดม อัศวุตมางกูร ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการมูลนิธิไทยคม และผู้ให้การสนับสนุน ร่วมงานด้วย

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ

เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค จัดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองกับประชาชนทั้งประเทศ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษา ในโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยนวัตกรรมในการรักษาด้วยรถโมบายสโตรคยูนิต (Mobile Stroke Unit - MSU) ที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชได้กระจายการให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

โดยมี Theme การจัดงาน คือ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" มี 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ "การป้องกันและปฏิบัติตามแนวทางในการมีสุขภาพดี" จนทำให้คนไข้หรือประชาชนไม่เกิดโรคหรือเกิดน้อยที่สุด ส่วนความหมายที่สอง คือ กรณีที่คนไหรือประชาชนโชคร้ายเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคนั้นเกิดเป็นซ้ำ จึงต้องการนำพาหรือดึงคนไข้ที่มีความลำบากทางกายจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปติที่สุด และก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ ความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้

ไทยคม

คือ "การร่วมมือกันจัดกิจกรรม" เป็นการรวมพลังกันของเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนประมาณ 30 หน่วยงาน จาก 3 กระทรวงหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช มูลนิธิไทยคม มูลนิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ

ด้าน รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ. ศิราช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมทั่วประทศ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ (Celebration event) มีการจัดทำนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ 2. กิจกรรมการออกกำลังกายทั่วประเทศ (Prevention event) จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในท้องที่ต่าง ๆ พร้อมกันทั่วประเทศ

และ 3. กิจกรรมการให้ความรู้ทั่วประเทศ (Education event) การจัด Stroke Exhibition & Presentation เป็นการให้ความรู้การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองผ่านนิทรรศการและสื่อประเทต่าง ๆ โดยมีการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ รางวัลชนะเลิศเฉลิมพระเกียรติ - ออกกำลังกาย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คือ รางวัลชนะเลิศด้านเฉลิมพระเกียรติ - ให้ความรู้ อีกทั้งยังมีรางวัลโล่เกียรติยศจาก 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศไทย สำหรับ

กรุงเทพมหานคร จัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 03.00 - 07.00 น. โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ

1. เดิน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน

2. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน

3. ปั่นจักรยาน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 300 บาทต่อท่าน

4. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 550 บาทต่อท่าน พร้อมทั้งได้รับเสื้อ Finisher

พร้อมการชิงรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ชนะ Over all แบ่งเป็น ชาย หญิง อันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 6 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (วันนี้) จนถึงวันที่ 31

สิงหาคม 2565 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่https://www.facebook.com/walkrunbikefighting https://www.facebook.com/sirirajstrokecenter

https://www.sirira.jstrokecenter.org/ และ http://race.thai.run/wrb8Bangkok

โดยรายได้จะนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกองทุนโรคหลอดเลือดสมองระดับเขตสุขภาพหรือระดับจังหวัด ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ รพ.ศิริราช


ผนึกมอบเงินหนุนส่งเสริมสุขภาพ
ไทยคมพจมาน E_ALBUM_แถลงข่าววิ่ง ไทยคม_2207625_0.jpg

ด้าน เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อมวลชนและการกีฬาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ โดยมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือว่ามีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของกทม. คือ การส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ กทม.ได้รับเกียรติและมีบทบาทในการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานบริเวณท้องสนามหลวง รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆ โดยสำนักงานเขตพระนคร และสำนักเขตบางกอกน้อย จะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดในพื้นที่ดังกล่าว ขอยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์

จากนั้น คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม ขึ้นมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบริษัท King Power มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (True) และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) เป็นผู้สนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์โครงการด้วย

ไทยคม

ภายหลังการแถลงข่าว ยังมีวงเสวนาพูดคุยในมุมมองต่างๆ โดย ตูน บอดี้สแลม - อาทิวราห์ คงมาลัย ผู้ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง อ๊อฟ - พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผู้เคยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เกรท - วรินทร ปัญหกาญจน์ การดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และ นง - ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย การนำเครือข่ายสนาม Park Run Thailand มาร่วมในโครงการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ