ไม่พบผลการค้นหา
'วิษณุ' โล่งอก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 ผ่านแล้ว หลังจากนี้จะขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน คาดภายในเดือนมีนาคม สามารถเบิกใช้งบได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการนำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขึ้นทูลเกล้าว่า สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาผ่านร่างแล้วเมื่อวานนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา จะพิจารณาในช่วงบ่ายวันนี้ และหลังพิจารณาแล้วเสร็จจะต้องเก็บไว้ 3 วันก่อนส่งให้รัฐบาลเก็บไว้อีก 5 วัน จึงจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไทย ซึ่งจะแล้วแต่ว่าทรงจะพิจารณาโปรดเกล้าลงมาเมื่อใดก็เมื่อนั้น ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เดือนมีนาคม 

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ กล่าวว่า การที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณผ่าน ทำให้ใจชื้นขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ งบประมาณเก่าเบิกจ่ายไปพลางก่อน ซึ่งวันนี้ ยังไม่มีการเบิกอะไรกันมาก เพราะทุกคนรับทราบว่า งบประมาณใหม่จะออกแล้ว ขณะที่โครงการต่างๆ ยังไม่ได้มีการลงนามสัญญาผูกพัน ดังนั้นเมื่อร่าง พ.ร.บ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สามารถที่จะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาลงนามสัญญาได้ทันที ซึ่งหลายหน่วยงานมีการดำเนินการลักษณะนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ และจากนี้ไปรัฐบาลก็ต้องจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม