ไม่พบผลการค้นหา
ธอส. ออกสินเชื่อ 'โฮมสเตย์-ที่พักนักเดินทาง' เปิดทางบุคคลทั่วไป นิติบุคคลกู้ทำธุรกิจที่พักรับการท่องเที่ยว ดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรกอัตราร้อยละ 4.20 ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ MRR – ร้อยละ 0.75 ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี เริ่มยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 13 พ.ย. นี้

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ที่ต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย กระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ "สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay) และที่พัก นักเดินทาง (Home Lodge)" สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือ Home Lodge อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ส่วนปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ MRR – ร้อยละ 0.75 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับร้อยละ 6.500 ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท 

พร้อมกับกำหนดวัตถุประสงค์การให้กู้ ประกอบด้วย (1) ปลูกสร้าง หรือ ไถ่ถอน จำนองหลักประกันที่ให้บริการด้านที่พัก Homestay หรือที่พัก Home Lodge จากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอน จำนองพร้อมซื้ออุปกรณ์ฯ (2) ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ขยายกิจการที่พักอาศัยให้เช่าพร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย (3) ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือซื้อพร้อม ปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้เช่า (4) ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการให้เช่าอาศัย และ (5) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่ดินอาคารที่พักอาศัยให้เช่า รวมถึงชำระหนี้ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการเช่าพักอาศัย

อีกทั้งยังให้ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าประเมินราคาหลักประกัน ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. - 30 ธ.ค. 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 หรือสามารถยื่นกู้ได้อีกครั้งระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563 พร้อมทำนิติกรรม 

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :