ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เห็นชอบปรับปรุงประกาศ คกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ยกเลิกควบคุมราคา 'รถยนต์นั่ง-น้ำยาปรับผ้านุ่ม-โกดังเก็บของ' เปิดทางคุมราคา 'ขนส่งสินค้าธุรกิจออนไลน์-กากดีดีจีเอช'

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 รวม 51 รายการ (46 สินค้า และ 5 บริการ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเป็นการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ก.ค. 2562 สิ้นสุด 3 ก.ค. 2563

โดยการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2563 ยังคงรายการสินค้าควบคุมตามเดิม จำนวน 50 รายการ แต่ปรับรายละเอียด 2 รายการ และเพิ่มเติม 1 รายการ ได้แก่ ปรับรายละเอียด 2 รายการ คือ รายการ 'รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก' ปรับเป็น 'รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก' เนื่องจากรถยนต์นั่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและไม่กระทบกับผู้บริโภคทั่วไป และรายการ 'บริการขนส่งสำหรับธุรกิจออนไลน์' ปรับเป็น 'บริการซื้อขายและหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์' เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หันมาใช้บริการสินค้าออนไลน์มากขึ้น และมีการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์

ส่วนการเพิ่มรายการสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ 'กากดีดีจีเอส' ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมาปรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ที่ผลิตในประเทศ สามารถทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มการนำเข้ากากดีดีจีเอสจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรจะได้รับและเสถียรภาพของตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตในประเทศ

นอกจากนี้ ยังยกเลิกรายการสินค้าควบคุม 2 รายการ ได้แก่ 'น้ำยาปรับผ้านุ่ม' เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นใช้ในทุกครัวเรือน และมีการแข่งขันสูง และเป็นสินค้าทางเลือกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค และ 'บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า' เนื่องจากปัจจุบันจำนวนสถานที่เก็บสินค้ามากกว่าความต้องการและมีการแข่งขันสูง จึงไม่กระทบต่อราคาค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้สินค้าและบริการใดให้เป็นสินค้าควบคุม เป็นไปตามพ.ร.บ.สินค้าและบริการ พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และในปัจจุบันนี้ มีเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคทั้งในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ และราคาขนส่งของผู้ส่งอาหารเดลิเวอรีจำนวนมาก และการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 จะครอบคลุมผู้ให้บริการ อาทิ แกร็บ, เคอรี่, ลาลามูฟ ด้วย

"ส่วนการประกาศให้หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ และสปันบอนด์เป็นสินค้าควบคุมนั้น ก็ยังคงมีผลอยู่และเป็นประกาศอีกฉบับที่มีผลมาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2563 ซึ่งมีอายุการบังคับใช้ 1 ปี โดยปีหน้าจะพิจารณากันอีกครั้ง" น.ส.รัชดา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :