ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์เพียง 1 วัน ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ รวมหยุดยาวตั้งแต่ 4 วันรวด 25-28 ก.ค.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 27 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน โดยก่อนนั้นครม.มีมติ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะคลี่คลาย โดยขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เริ่มคลี่ลายลง 

ประกอบกับภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ และอนุญาตให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจการและกิจกรรมได้เพิ่มมากขึ้น ครม.จึงมีมติกำหนดวันหยุดราชการในเดือนก.ค. 2563 เพิ่ม 1 วัน คือวันที่ 27 ก.ค. 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563  ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันที่ 25 – วันที่ 28 ก.ค.2563

นางนฤมล กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ครม.ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมควรของวันหยุด โดยไม่ให้ราชการเสียหายหรือกระทบต่อการบริการพี่น้องประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถานบันเทิง และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป