ไม่พบผลการค้นหา
กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เริ่ม 1 ก.ค. นี้

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรได้สนับสนุนให้ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระสามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking และ MobileBanking เป็นต้น

โดยสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตามโครงการ Tax From Home โดยประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการชำระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลในชุดชำระเงิน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษีกับกรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบ One-StopService โดยไม่ต้องเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

นางสมหมาย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2563 และได้พิมพ์ชุดชำระเงินที่มีข้อความ "เคาน์เตอร์สรรพากร/RDCounter" ไว้แล้วรวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้วยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน อย่างไรก็ตามเพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกต่อไป กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง