ไม่พบผลการค้นหา
สภาพัฒน์ คาดวิกฤตโควิด-19 ทำคนเสี่ยงตกงาน 8.4 ล้านคน คาดว่าทั้งปี 2563 จะมีคนตกงาน 2 ล้านคน เทียบเท่าวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 เด็กจบใหม่ 5.2 แสนคน รอเตะฝุ่น ไม่มีตำแหน่งงานรองรับ มีคนจนรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนแตะร้อยละ 10 ของจำนวนประชากร

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( สศช.) หรือ สภาพัฒน์ คาดการณ์ว่าในปี 2563 อัตราว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3-4 ของกำลังแรงงาน หรือมีผู้ว่างงานถึง 2 ล้านคน เป็นอัตราเทียบเท่ากับช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ภายใต้สมมติฐานที่รัฐบาลสามารถควบคุมโควิด-19 ได้ภายในเดือน พ.ค.

โดยในไตรมาสที่ 1/2563 เริ่มเห็นสัญญาณเตือนเพิ่มขึ้น มีผู้ว่างงานจำนวน 394,520 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.03 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในไตรมาสที่ 1/2563 มีจำนวน 170,144 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีผู้ว่างงานแฝง 448,050 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยมีสถานประกอบการขอใช้มาตรา 75 ในการหยุดกิจการชั่วคราวสูงถึง 570 แห่ง ซึ่งจากการประเมินผลกระทบ พบว่า แรงงานมีความเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างทั้งสิ้นกว่า 8.4 ล้านคน

ทั้งนี้ ในปี 2564 ประเมินว่าจะมีแรงงานจบใหม่เข้าสู่ตลาดประมาณ 5.2 แสนคน อาจไม่มีตำแหน่งงานรองรับ และเสี่ยงตกงานเพิ่มขึ้นด้วย พร้อมยอมรับว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลให้สัดส่วนคนยากจน หรือมีรายได้ต่ำกว่า 2,700 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นในปี 2561 มาอยู่ที่ 6.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของจำนวนประชากร

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออก พ.ร.ก.กู้เงิน ก้อน 4 แสนล้านบาทเพื่อใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานได้ประมาณ 2-3 แสนอัตรา ซึ่งจะลดผลกระทบทางเศรษฐกิจลงได้ในระดับหนึ่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :