ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ ‘ม33เรารักกัน’ เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 4,000 บาท ถึง 7 มี.ค.นี้ เริ่มใช้สิทธิ 22 มี.ค. 2564

โครงการ ‘ม33เรารักกัน’ เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ วงเงิน 4,000 บาทต่อราย สำหรับคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ คือ จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย, ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ ‘เราชนะ’ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)


เปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียน

1.เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ

2.เลือกประชาชนลงทะเบียนใหม่ (ปุ่มสีแดง)

3.อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคาวมยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน (กดยืนยัน)

4.กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • กดเลือกคำนำหน้าชื่อ ใส่ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP
 • จากนั้นกดลงทะเบียน

5.ระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันขั้นตอนสุดท้าย

6.ระบบขึ้นข้อความว่า ‘ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com’ แล้วคลิกคำว่า ‘ตกลง’

ม33เรารักกัน.png


ไทม์ไลน์โครงการ

สำหรับการรับสิทธิช่วยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 7 มี.ค. 2564

 • 8 มี.ค. 2564 ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
 • 15 มี.ค. 2564 ประกาศผลลงทะเบียน (ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’) และเริ่มให้ทบทวนสิทธิ
 • 22 มี.ค. 2564 เริ่มโอนเงิน ผู้ได้รับสิทธิทุกวันจันทร์ (สัปดาห์ละ 1,000 บาทจนครบ 4,000 บาท)
 • 28 มี.ค. 2564 ปิดทบทวนสิทธิ
 • 5 เม.ย. 2564 ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ
 • 12 เม.ย. 2564 เริ่มโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ (4,000 บาท)
 • 31 พ.ค. 2564 วันสิ้นสุดใช้จ่ายในโครงการ