ไม่พบผลการค้นหา
'เพื่อไทย' รับเรื่องจาก 'ณัฐวุฒิ' ร่วมผลักดัน ร่าง พ.ร.ป.ให้สิทธิ์ผู้เสียหายร้องต่อศาลได้โดยตรง ด้าน 'แพทองธาร' เห็นชอบร่วมกันผลักดันนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริง

วันที่ 13 ก.พ. แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับจดหมายจาก ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีต ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมกันนี้ ณัฐวุฒิ ได้กล่าวว่า การยื่นครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนาและความมุ่งมั่นในฐานะประชาชนต่อการผลักดันร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้เข้าชื่อกันยื่นต่อประธานสภาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 

โดยที่มาของกฎหมาย 2 ฉบับนี้ สืบเนื่องจากช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา ก็ได้มีการปราศรัยในหลายเวทีถึงเรื่องดังกล่าว จากนั้นเมื่อมีการตั้งรัฐบาล จึงมีการเตรียมยื่นและแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการฟ้องร้องกับศาลได้โดยตรง และหวังให้มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ทั้งนี้หลักการสำคัญของกฎหมายนี้ในกรณีที่มีคดีความซึ่งมีการยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.หากไม่รับคำร้อง หรือพิจารณาแล้ว มีการยกคำร้อง หรือพิจารณาชี้มูลความผิดส่งต่ออัยการ แต่อัยการไม่สั่งฟ้อง ป.ป.ช.สามารถดำเนินการได้ทันที แต่หาก ป.ป.ช.ไม่ขี้มูล ร่างกฎหมายนี้จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการยื่นฟ้องร้องต่อศาลได้โดยตรง

พร้อมยืนยันว่าจะไม่กระทบหลักการเดิมของ ป.ป.ช.แน่นอน และไม่เปิดพื้นที่ให้กับนักร้องเรียนทั้งหลายร้องเรียนต่อศาล เนื่องจากร่างกฎหมายนี้จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้เสียหายตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น ใครที่ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นฟ้อง

ด้าน แพทองธาร ระบุว่า กฎหมายดังกล่าว เห็นควรร่วมมือกันทุกฝ่ายในการผลักดันจึงอยากให้กระบวนการยุติธรรมต่างๆ ได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้เสียหายและให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกคุ้มครองอย่างแท้จริง